PREȚUL REDUS NU INCLUDE TRANSPORTUL, CHELTUIELILE AFERENTE FIIND ÎN SARCINA CUMPĂRĂTORULUI.

PREȚUL REDUS NU INCLUDE TRANSPORTUL, CHELTUIELILE AFERENTE FIIND ÎN SARCINA CUMPĂRĂTORULUI.

Geaca piele naturala dama

Geaca piele naturala dama

Pentru a folosi acest site precum şi pentru a cumpăra produse, este necesară acceptarea următorilor termeni şi condiţii. De asemenea, recomandăm citirea cu atenţie a acestora pentru o folosire a site-ului în condiţii mai bune.

În momentul în care decideţi să vă înregistraţi ca utilizator puteţi primi comunicări cu caracter administrativ şi comercial.

Putem şterge sau adăuga orice informaţie pe site, întrerupe activitatea sau arhiva din conţinutul acestuia, iar în cazul referinţelor către alte site-uri nu garantăm şi/sau confirmăm tipul de informaţie din cadrul acelora. Vizitarea sau nu a site-urilor respective reprezintă propria dumneavoastră apreciere.

OBLIGAŢIILE DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNREGISTRARE

Pentru utilizarea serviciilor site-ului, este obligatorie furnizarea de informaţii corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră, asa cum sunt specificate în secţiunea de înregistrare ca utilizator. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului www.casateo.com, incluzând, texte, imagini, grafice, butoane, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. CASA TEO S.R.L. sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente din cadrul site-ului se pedepseşte conform legilor în vigoare.

ACCESAREA SITE-ULUI

S.C. CASA TEO S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, însă nu şi descărcarea sau modificarea/reproducerea parţială sau integrală a site-ului, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta maniera, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii fără acordul scris al acesteia.

COMUNICAREA ELECTRONICĂ

Prin accesarea site-ului www.casateo.com, clientul consimte automat la dezvoltarea unei comunicări electronice cu aceasta. Comunicarea între cele două părţi (client şi societate) se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site. Comunicarea electronică poate fi completată, după caz, de cea tradiţională.

Lista tehnicilor de comunicaţie la distanta conform Anexei din Ordonanţa nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă este următoarea:

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR ŞI SECURITATEA INFORMAŢIILOR

Accesarea www.casateo.com implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie stocate şi prelucrate de Casa Teo. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiiile Casa Teo sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfăşurate de Casa Teo prin orice mijloace de comunicare (postă, e-mail, telefon, SMS, etc.). Casa Teo se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terti, cu excepţia operatorului de marketing direct (al acestuia).

Pe site-ul www.casateo.com, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi a parolei personale. Casa Teo nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi a parolei sale.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Casa Teo numai în scopul declarat al acestui site.
Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comanda vor fi folosite pentru procesarea comenzilor sau informări despre eventualele promoţii. Datele personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Casa Teo garantează securitatea si confidentialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul sau informatic; nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defectiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de pe www.casateo.com nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, Casa Teo nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul. Casa Teo certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţa consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă iîn baza de date prin e-mail sau prin postă. www.casateo.com foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

LITIGII

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor existente pe site-ului www.casateo.com, utilizatorul se declară de acord cu faptului că legile române vor guverna Termenii şi Conditiţle de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi Casa Teo. În cazul unor eventuale conflicte intre Casa Teo şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

DISPOZIŢII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi identificată ca fiind nula sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţii conditiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat între Casa Teo şi client.
Fiind de acord cu aceşti Termeni si Conditii, clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul online www.casateo.com

MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI LIVRARE

După urmarea paşilor din secţiunea Cum cumpăr, un angajat Casa Teo va livra produsele comandate la adresa menţionată de către utilizator, livrarea fiind gratuită în Iaşi. Clientul are oblligatia de a selecta modalitatea de plata în momentul finalizării comenzii pe site.

Preţurile produselor afişate pe site includ TVA.